• faktoriális: (1..6).inject(:*)
  vagy
  6.downto(1).inject(:*) 
 • 8 elemű Tömb létrehozása inicializált értékekkel:  tomb=Array.new(8){|n| n+=1}
 • egy objektum típusa:  objektum.class
 • file sorainak beolvasasa:
  for sor in File.open(“varosok.txt”).each do
  p sor
  end
 • string kereses: “alma”.index(“ma”)  – ez visszaadja m pozícióját, vagy nilt ha a betű nincs a stringben
 • string kereses: if “vadkorte”.inculde?(“rte”) then  parancs; end
 • C continue – Rubyban: next
 • tömb első/utolsó elemének kivétele: tomb.shift, tomb.pop
 • tömb elejére, 0. helyre  beszúrás:  a.insert(0,beszurandoObj)
 • tömb utolsó előtti pozíciójára:  a.insert(-2, beszurandoObj)
 • Hexa szám konverziója decimálisra    :  “a1”.to_i(16)
  itt egy leírás a számkonverziókról
 • String osztály módosítása, ezentúl minden stringre érvényes lesz, irb-ben probaltam:
  class String
  def balazs;  puts “haliho” end
  endirb(main):007:0> “alma”.balazs
  haliho
 • unicode konvertalasa latinra, eredeti cikk itt:
  require 'iconv' utf8_csv = File.open("utf8file.csv").read # gotta be careful with the weird parameters order: TO, FROM ! ansi_csv = Iconv.iconv("LATIN1", "UTF-8", utf8_csv).join File.open("ansifile.csv", "w") { |f| f.puts ansi_csv }